Trondheim

Trondheim, třetí největší město Norska, má zhruba 175 000 obyvatel. Založil ho v roce 997 vikinský král Olaf I. Tryggvason v ústí řeky Nid („Nidaros“). Svatyně kanonizovaného krále Olafa Haraldssona, který prosazoval křesťanství, se stala významným poutním místem. Na počest povýšení Norského království na arcibiskupství byla roku 1153 započata výstavba Nidaroské katedrály místo kostela nad hrobem sv. Olafa. Údajně se jedná o největší a nejkrásnější středověkou stavbu ve Skandinávii s anglo-normanskými románskými a gotickými vlivy z 12. až 14. století. V 17. století město zasáhl ničivý požár. Sídlo muselo být z velké části vystavěno znovu, tehdy získalo široké, pravoúhlé ulice a zrodilo se tak nové, moderní město. V době největšího rozmachu v 18. a 19. století byly v centru vystavěny honosné domy. Jedna z nejstarších světských budov v Norsku z 12. století je arcibiskupský palác Erkebispegården s norskými korunovačními klenoty Riksregaliene. Původní dřevěnou architekturu připomíná palác z období pozdního baroka – Stiftsgården. Bývalé dělnické čtvrti Bakklandet, Møllenberg a Bryggen nacházející se na březích řeky jsou typické barevnými dřevěnými domy přestavěnými z bývalých skladišť. Skanzen Sverresborg Trøndelag Folkemuseum nabízí ukázky z místního života a regionálních tradic od počátku 19. století, část expozice s více než 60 historickými budovami se nachází pod širým nebem. Od pevnosti Kristianstenfestning postavené po požáru v roce 1681 je krásný výhled na město.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.