Voss

Chloubou norského městečka Voss je krásný gotický kostel („Vangskyrkja“), který jako zázrakem unikl za války německému bombardování. Už v roce 1023 vztyčil na tomto místě král Olav Haraldson (Svatý Olav) kříž na důkaz pokřesťanštění regionu. Původní dřevěný kostelík byl ve 13. století nahrazen dnešním kamenným. I když po luteránské reformaci prodělal několik změn, zachoval se mj. originální kamenný oltář a dřevěná věž. Barevně je vymalovaný oltářní obraz, stejně jako strop.