Klášter Batalha

Batalha je portuglaský architektonický klenot chráněný UNESCO. Už název napovídá, že tento klášter vznikl na paměť důležitého vítězství nad silnějším španělským vojskem v roce (bitva u Aljubarroty r. 1385). Jan I. z Avisu tak splnil svůj slib Panně Marii a dnes tu má náhrobek on i jeho žena a děti (včetně Jindřicha Mořeplavce). Velkolepé zdobené věžičky, římsy, pilíře, balustrády a dekorativní okna v plaménkovém a gotickém stylu charakterizují exteriér. Vysoká hlavní loď s gotickou klenbou je důstojně jednoduchá, zato nádherně a složitě zdobený je ambit v manuelském stylu. Podobně vynalézavé ornamenty najdete v tzv. Nedokončených kaplích.