Bragança

Jméno Bragança se jako červená nit táhne portugalskou historií už od 15. století, kdy tu Jan I. založil vévodství. Chtěl tím připomenout Španělům, že i tato odlehlá oblast je součástí portugalského království. Když po šedesáti letech španělské nadvlády získala země znovu nezávislost (v roce 1640), stalo se to pod vedením vévody z Bragança, který pak nastoupil na trůn a založil stejnojmennou dynastii. Ta vládla až do zrušení monarchie v roce 1910. Kvůli dlouho trvající izolaci, způsobené horami a špatnými silnicemi, si město stále uchovalo část středověké atmosféry, a tak je občas možné spatřit v okolí katedrály osly tažené vozíky. Místní regionální muzeum je jedno z nejlepších, hlavně je tu ale velmi pěkně zachovaná citadela.