Národní park Buçaco

Mata Nacional do Buçaco, tedy „Národní les Buçaco“, leží na svahu stejnojmenného nevysokého pohoří u známých lázní Luso. Na rozloze 105 hektarů je tu vysazeno neuvěřitelných 700 druhů stromů, včetně obrovských mexických cedrů, obřích kapradin atd. Vysazovat stromy, včetně exotických, tu začali mniši z řádu karmelitánů, jimž les patřil od roku 1628. Mniši také areál obehnali vysokou zdí. Les se stal tak slavný, že sám papež v roce 1643 vyhlásil, že kdo stromy poškodí, bude exkomunikován. Klid byl narušen až v roce 1810, kdy právě tady porazilo portugalsko – anglické vojsko slavně Napoleonova maršála Massénu (na bitvu u Buçaca upomíná památník). Lidé sem dnes jezdí, aby se prošli po lesních pěšinkách, kolem schodišť, fontán, jezírek a kaplí. Nádherný je ale také hotel, který si tu původně v roce 1907 postavila královská rodina jako letní rezidenci v neomanuelském stylu. Monarchie však byla zrušena o 3 roky později. Vedlejší kostelík je lemován mnišskými celami – netradičně z korku.