Tomar

Tomar je bývalé hlavní sídlo náboženského a vojenského řádů Templářů (nebo také Kristova řádu). Tento po staletí mocný a bohatý rytířský řád financoval mj. i zámořské objevy. Bývalé bohatství našlo svůj odraz i v bývalé rezidenci velmistrů řádu – Convento de Cristo. Upozornit je třeba na 16bokou Charolu – dominantní kostel zvláštního tvaru má uvnitř kruhovou loď s vysokým 8bokým oltářem a s nádhernými dveřmi ve španělském platereskním stylu. Na mnoha pohledech po celém Portugalsku pak uvidíte fantastické okno v manuelském stylu (na západní straně kapitulního shromaždiště). Je dílem architekta Dioga da Arruda, jenž spolu se svým bratrem postavil i lisabonskou Belémskou věž.