Moskva – mauzoleum V. I. Lenina

Leninovo mauzoleum je věnované prvnímu komunistickému vůdci SSSR, Vladimíru Iljiči Leninovi. Stojí na Rudém náměstí u Kremelské zdi. Po smrti Lenina, 21. ledna 1924, si údajně mnoho lidí z celého SSSR přálo, aby jeho tělo bylo zachováno pro budoucí generace. Jeden z předních ruských patologů, Alexej Ivanovič Abrikosov, tělo druhý den nabalzamoval, aby vydrželo v původním stavu až do doby Leninova pohřbu. V noci 23. ledna byl Alexej Sušev pověřen navrhnout a postavit do tří dnů hrobku, ve které se lidé budou moci s Leninem rozloučit. 26. ledna padlo rozhodnutí o umístění hrobky na Rudé náměstí. Do 27. ledna 1924 vzniklo u kremelské zdi dřevěné prozatímní mauzoleum. Během měsíce a půl shlédlo otevřenou rakev 100 000 lidí. V roce 1929 se začala stavět současná budova, dokončena byla o rok později. Na stavbu byl použit mramor, žula, porfyr a labradorit. Během let 1924-1972 navštívilo muzeum 10 milionů lidí. V roce 1973 byl původní sarkofág vyměněn za nový. U muzea stála čestná stráž, a to až do roku 1993. Muzeum se stalo symbolem komunismu v SSSR a později i turistickou atrakcí nového, již svobodného, Ruska. V 50. letech bylo vedle Lenina vystaveno i Stalinovo tělo. V době destalinizace však bylo odstraněno a pochováno u kremelské zdi. Mnoho lidí zpochybňuje autenticitu Leninova těla, protože některé jeho části vypadají jako by byly uměle vyrobené (z vosku). Je teoreticky možné, že postupem času musely být poškozené části vyměněny. Takové spekulace však sovětská i ruská vláda vždy odmítaly. Faktem je, že návštěvníci nemají možnost se ani na chvíli zastavit.