Culloden Moor

Bitva, která se u Culloden Moor 16. dubna 1746 odehrála, byla vyvrcholením vleklého konfliktu cloumajícího po desetiletí téměř celou Evropou. Nestřetly se tu dva soupeřící národy, ale dva odlišné názory na svět a jeho budoucnost. Na jedné straně stála rebelská armáda Jakobitů vedená mladým pretendentem Karlem Eduardem Stuartem. Na straně druhé vládní vojska v čele s vévodou z Cumberlandu. Výsledek střetnutí byl jasný pouhou hodinu po první salvě z děl. Vlna, na které se Jakobitské povstání doposud vezlo, se tu finálně zlomila a zbyla jenom krvavá pěna. Důsledky jejich porážky byly dalekosáhlé hlavně na Skotské vysočině a v podstatě znamenaly konec tradiční klanové společnosti místních horalů, přinesly chudobu, hladomor a násilné vysídlování. Návštěva této bažinaté louky poskytuje fascinující náhled do okolností onoho osudného dne. Dnes na toto místo přicházejí potomci obou stran konfliktu, aby vzdali hold jeho padlým hrdinům a našli mír.