Glasgow

Glasgow, největší město a průmyslové středisko Skotska, je zároveň třetím největším městem ve Spojeném království. Je rozložené na břehu řeky Clyde. Město bylo založeno v 6. století Svatým Mungem v místech, kde je dnes nejvýznamnější památka města - katedrála Svatého Munga. Dalším významným milníkem je až založení univerzity v roce 1451. Z této doby pochází také nejstarší dům v Glasgow, který stojí naproti katedrále. Od počátku 18. století proslulo město hlavně zámořským obchodem a dnes je čtvrtým největším britským přístavem. V 19. století přichází řada imigračních vln a tak má dnes téměř sedmisettisícová metropole oproti Edinburghu výrazný kosmopolitní ráz a je typickým multikulturním městem. Jeho středem je náměstí sv. Jiří (George Square) se sochami dvanácti významných osobností, jež se zapsaly do dějin (královna Viktorie, Walter Scott, Robert Burns a další). Na náměstí a v přilehlých ulicích je řada cenných domů. V roce 1994 bylo v Glasgowě otevřeno Muzeum všech náboženství - první svého druhu na světě. Jsou v něm vystaveny církevní umělecké předměty nesmírné hodnoty. K nejstarším patří maska egyptské mumie z r. 500 př. n. l. a k nejmladším obraz Salvatora Dalího z r. 1951. Součástí expozice je japonská buddhistická zahrada.