Neptunovy schody

Neptunovy schody jsou soustavou osmi zdymadel na Kaledonském kanále, který spojuje západní a východní pobřeží Skotska. Zdymadla překonávají rozdíl hladin 28 metrů. Kaledonský kanál byl postaven v letech 1804-22 a měřil 104 km (32 km bylo vybudováno uměle, zbytek tvořila jezera s mořskými zálivy). Celý systém výrazně zjednodušil lodní dopravu v této oblasti, protože lodě už nemusely absolvovat dlouhou cestu kolem severního Skotska. Neptunovy schody platí za hojně navštěvovanou technickou památku.