Rob Roy

Rob Roy se narodil v roce 1671 u jezera Loch Katrine a v rodné gaelštině se mu říkalo Rudý Robert. Jeho život se odehrával na pozadí občanské války, takzvaných Jakobitských povstání. Rob byl synem významného člena klanu MacGregor, měl dobré vzdělání a byl výborným šermířem. Už od osmnácti let následoval svého otce na bojiště na straně Jakobitů, kteří podporovali královský rod Stuartovců proti uzurpátorovi Vilému Oranžskému. V roce 1719 byl dokonce těžce zraněn v prohrané bitvě u Glen Shiel, jedné z mnoha v tomto vleklém konfliktu. Jeho způsob obživy nebyl o nic méně dobrodružný. Robert kradl dobytek. To bylo mezi skotskými klany normální. Běžně se najímali ochránci stád a i Robert si nechal často platit za to, že svému zaměstnavateli krávy neukradne a naopak je ochrání. Vydělával takto vcelku slušné peníze a sám se stal respektovaným chovatelem dobytka. Ale pak se jeho hlavní pasák ztratil s tisícem zlatých, půjčkou od vévody z Montrose na nákup krav. Když Robert nebyl schopen dluh splatit, vévoda mu vypálil dům a i s rodinou ho vyhnal. Tak začala jeho kariéra zbojníka a lidového hrdiny. Gerilovou válku proti vévodovi vedl mnoho let, a ačkoliv byl mnohokrát zajat a uvězněn, pokaždé dokázal uniknout. V roce 1727 byl nakonec zproštěn obvinění a žil v míru až do své smrti o sedm let později. Celebritou se stal už za svého života, když o jeho dobrodružstvích Daniel Defoe (autor Robinsona Crusoe) v roce 1723 napsal knihu. Nesmrtelnost mu později svým románem zaručil mistr romantické literatury, Sir Walter Scott.