Národní park Pieljekaise

Lesnatý národní park Pieljekaise se nachází v západním Švédsku, na západě provincie Norrbotten, těsně pod polárním kruhem. Park leží na jihovýchod od protáhlého jezera Sädvvájávrre v pásmu hlavního Skandinávského pohoří. Národní park Pieljekaise o rozloze 153 km² byl vyhlášen spolu s NP Abisko již v roce 1909. Jedná se o horské bradlo s nejvyšším vrcholem Pieljekaise (1 137 m) vystupující z pásma severské tajgy tvořené převážně březovými pralesy. Na horském hřebeni je vidět přechod k tundře a horské mrazové poušti, v nižších polohách v něm nacházíme četná jezera, mokřady a rašeliniště. Národní park je zoologicky velice bohatý, žijí zde rosomáci, medvědi, polární lišky, horští orli, v lesnatých částech jsou k vidění losi. Národním parkem prochází rovněž vyhlášená dálková turistická trasa Kungsleden o délce 425 km vedoucí z NP Abisko přes nejvyšší švédská pohoří na jih.