Castlerigg Stone Circle

Poblíž města Keswick se nachází významná prehistorická památka, Castlerigg Stone Circle. Jedná se o soubor megalitů uspořádaných do kruhu, který se skládá z 48 kamenů, které jsou 3000–4000 let staré. Účel této stavby nebyl zatím úplně prokázán. Jednou z hypotéz je, že megalitický kruh sloužil k obřadům během doby bronzové, nebo to také mohl být předchůdce hodin a používal se k měření času. Kameny jsou uspořádané do zploštělého kruhu. Odhaduje se, že nejtěžší kámen má hmotnost kolem 16 tun, nejvyšší z kamenů měří na výšku 2,3 m. Zajímavé je také jeho umístění v krajině – stavitelé díla si byli dobře vědomi, že místo je viditelné z širokého okolí. Mystičnost potvrzuje i legenda, že každý pokus o spočítání celkového počtu kamenů ukáže různý výsledek.