Bitovnja

Pohoří Bitovnja se těší oblibě turistů již od přelomu 19. a 20. století. Je pokryté travnatým porostem a hustými lesy složenými hlavně z buků a jedlí. Nejvyšší bod se nachází v jihovýchodní části pohoří, nazývá se Lisin (1 744 m). Má několik specifik, kterými se odlišuje od zbytku pohoří. Masiv zaujme svou zelenavě šedou barvou a holými stěnami pokrytými sutí a kameny. Má hned dva vrcholky – Veliki Lisin a nepatrně nižší Mali Lisin. Charakteristickým znakem je přítomnost telekomunikačních vysílačů. Druhou nejvyšší horou je Čador (1 700 m).