Morbihanský záliv

"Mor bihan" znamená bretonsky "malé moře" a stejně se jmenuje i celý département. Plocha Morbihanského zálivu kolísá od 47 km² při odlivu až ke 132 km² při přílivu. Mírné podnebí tu umožňuje růst středozemní vegetaci a tvoří ráj pro mnoho druhů ptactva. Ze spousty ostrůvků je jich asi 20 obydleno, většinou jsou v soukromém vlastnictví. Některé jsou za odlivu přístupné suchou nohou. Dříve než byl "Golfe du Morbihan" zalit vodou, existovala tu pravděpodobně neznámá megalitická civilizace, a četné památky na ni jsou dnes pod vodou. Chcete-li, můžete se vydat na loďce na ostrov Île de Gavrinis a prohlédnout si více než 5000 let starý cairn. Jde o 14 metrů dlouhou chodbu zakončenou pohřební komorou a pokrytou velkou hromadou kamení. Další možností je největší ostrov Île de Moines s malou vesničkou.