Emen

Emen můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharsko pro milovníky Balkánu

Emenský kaňon je přibližně tři kilometry dlouhá soutěska ve vápencových skalách, jimiž protéká malá říčka Negovanka. Kolem byla vyhlášená přírodní rezervace o rozloze 25 hektarů. Je zde významné hnízdiště ptáků včetně několika málo párů velmi vzácného supa bělohlavého, který hnízdí jen na několika místech na Balkánském poloostrově. Dále je kaňon domovem množství druhů ryb, motýlů a dalších druhů hmyzu. Žijí zde i netopýři. Kaňon začíná u malé vesničky Emen. Bývalá zabezpečená turistická ekotrasa Negovanka je bohužel ve velmi špatném stavu a její použití je životu nebezpečné. Do spodní části kaňonu se tedy dá dostat jedině pěšinou po jeho severní hraně. Ta nás strmým sestupem dovede k 10 metrů vysokému vodopádu Momin skok. Malé jezírko pod vodopádem láká v parných letních dnech ke koupání. Dále po proudu pak následuje menší přehradní jezero, které zaplavilo spodní část kaňonu. V okolní velmi pusté krajině se nachází řada jeskyní a ještě několik podobných soutěsek, například Zarapovska soutěska vzdálená asi 5 kilometrů.