Emine

Mys Emine (Емине) zhruba v polovině bulharského pobřeží je nejvýchodnějším výběžkem pohoří Stara Planina, zvaného též Balkán. Toto téměř 700 kilometrů dlouhé pohoří navazuje na hřeben Karpat v soutěsce Djerap (Železná vrata) na hranicích Rumunska a Srbska. Po kratším úseku na hranicích Srbska, Rumunska a Bulharska pak prochází v délce 550 km napříč celým Bulharskem ve směru od západu k východu a odděluje tak severní Bulharsko – Rumélii od jižního Bulharska – Thrákie. Nejvyšším bodem je vrchol Botev, který dosahuje nadmořské výšky 2 376 metrů. Po celé délce hřebene pohoří se každoročně koná dálkový turistický přechod, jednou za čtyři roky se pak koná i jeho zimní varianta. Na samotném východním konci pohoří končí nedaleko zapadlé vesničky Emine 50 metrů vysokým útesem, na kterém je významný maják.