Kazanlăk

Kazanlăk můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharsko pro milovníky Balkánu

Kazanlăk (Kaзaнлъk) je město na jižních svazích pohoří Stara planina v tzv. Údolí růží. V jeho okolí jsou velké plantáže růží a město samotné je střediskem výroby růžového oleje a dalších esencí. V okolí Kazanlăku i přímo ve městě se nachází více než tisíc hrobek z helénistického období, tedy přibližně ze 4. století př. n. l. Hrobky patří k antickému městu Seuthopolis, které bylo jedním z center starobylého národa Thráků. Ten se usídlil v krajině na jih od Stare Planiny v době bronzové. Z téměř 1 300 hrobek jich bylo asi 300 archeology prozkoumáno a několik málo zpřístupněno turistům. Nejvyhledávanější je hrobka stojící přímo na severovýchodním okraji města Kazanlăk. Je vyzdobená nádhernými malbami osob, jezdců a starověkých bojovníků. Z důvodu ochrany maleb není ale veřejnosti zpřístupněna originální hrobka, lze navštívit jen její věrnou repliku stojící v těsném sousedství. Hrobka byla zařazena na Seznam UNESCO již v roce 1979.