Nesebăr

Nesebăr můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharsko pro milovníky Balkánu

Nesebăr (Несебър) je historické a turistické město ve střední části bulharského pobřeží Černého moře. Založeno bylo řeckými kolonisty v 6. století př. n. l. pod názvem Musambria. Později se stalo námořní základnou prvního bulharského carství. Po invazi Turků na Balkán v 15. století zůstalo velmi dlouho pod nadvládou Byzance, a to dokonce po krátkou dobu i po pádu Konstantinopole v roce 1453. Staré město leží na skalnatém poloostrově spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Nachází se zde úctyhodné množství 80 pravoslavných kostelů na velmi malé ploše. Nejstarším mezi nimi je Starý metropolitní kostel z přelomu 5. a 6. století, nejvýznamnějším je bazilika Milosrdné Panny Marie shlížející na moře na severní straně poloostrova. Za kostelem svatého Spasitele lze nalézt ruiny rozlehlých byzantských lázní. V pevninské části města můžeme obdivovat historický větrný mlýn a pochopitelně zde najdeme i jedny z nejvyhlášenějších pláží na bulharském pobřeží.