Nikopolis

Nikopolis ad Istrum je název pro zříceniny římského vojenského města, které založil římský císař Trajanus v roce 102. Stalo se tak během tažení proti Dákům vedeným jejich králem Decebalem. V 6. století bylo město vypleněno Slovany a trvale opuštěno. Na místě samotném se dnes nachází rozsáhlé ruiny, ve kterých lze identifikovat zbytky ulic, hradeb, věží a vstupních bran. Uprostřed města se nachází náměstí – agora a budova radnice. Údajné velké množství zdejších pokladů bylo během staletí vypleněno, zbývající nálezy byly odvezeny do městského archeologického muzea ve Velikém Tărnovu. Na místě stále probíhají archeologické práce a předpokládá se, že odkrytá část ruin je jen malým zlomkem skutečné velikosti města.