Plovdiv

Plovdiv, druhé největší a zároveň jedno z nejhezčích bulharských měst, leží na 6 pahorcích po obou březích řeky Marice. Domorodí Thrákové tu žili už před mnoha tisíciletími a Filip  II. Makedonský (otec Alexandra Velikého) pojmenoval dnešní Plovdiv podle sebe: Philippopolis. Bohatou historii dnes připomíná velké množství památek. Po Římanech zůstal především mohutný amfiteátr pro 6 000 lidí, objevený neuvěřitelně až v roce 1972 po sesuvu půdy, a také ruiny stadionu. Dlouhou vládu Turků připomíná mešita Džumaja z 15. století. Kdysi bylo v Plovdivu mešit až padesát! Dnes narazíme samozřejmě mnohem častěji na pravoslavné kostely. Ve starém městě pak najdete dostatek příkladů typické městské architektury z období bulharského národního obrození - některé je možné si prohlédnout i zevnitř.