Pohoří Rodopy

Pohoří Rodopy netvoří souvislý horský hřeben a je velmi členité. Rozmanitý terén vznikl během třetihor, dodnes zde najdeme pozůstatky vulkanické činnosti a různé krasové jevy uprostřed mramorových a vápencových skal. Nejvyšší horou je Goljam Perelik (2 191 m). Pohoří leží na jihu Bulharska u hranic s Řeckem (část pohoří patří Řecku). Lze ho rozdělit na dvě části – západní část pohoří má bohaté vrásnění s hustými lesními porosty. Východní Rodopy mají spíše vrchovinný charakter – kopce jsou zde více zaoblené a údolí mělčí a širší. Rodopy jsou odvodňovány do Egejského moře zejména řekami Mesta a Marica. Z etnografického hlediska se jedná o velmi zajímavou oblast. Žije tu jedna z největších tureckých menšin a zároveň se někteří obyvatelé hlásí k řecké národnosti, takže etnická struktura je velmi pestrá. Nejlepším výchozím bodem pro poznání těchto hor je Plovdiv.