Pohoří Stara Planina

Pohoří Stara Planina můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharsko pro milovníky Balkánu

Pohoří Stara Planina je horské pásmo situované ve východní části Balkánského poloostrova. Jeho nejvyšší vrchol Botev (2 376 m) se nachází ve střední části pohoří na území Bulharska. Pohoří je pokračováním karpatského oblouku, na který navazuje v soutěsce Djerap (Železná vrata) na hranicích Rumunska a Srbska. Celý hřeben má na délku téměř 700 kilometrů, z toho přibližně 550 km na území Bulharska. Na východě pak pohoří končí na pobřeží Černého moře mysem Emine. Geologické složení je velmi různorodé – v nižších partiích převažují vápence a pískovce, ve vyšších polohách spíše žula, rula a krystalické břidlice. Celá horská oblast má z historického hlediska pro Bulhary velký význam – během středověku se strmé horské hřebeny Stare Planiny staly přirozenou ochranou proti nájezdům z jihu. Ve vesnicích a městečkách na severní straně pohoří se v druhé polovině 19. století formoval bulharský národní odboj proti Turkům. Mnohé bulharské tradice a vlastně i bulharský jazyk se za vlády Osmanů udržely hlavně díky mnichům žijícím v místních klášterech.