Budva

Budva, v současné době nejpopulárnější letovisko černohorského pobřeží s písečnými plážemi a typicky středomořskou promenádou, je zároveň velmi starobylým městem. Založili ho ve 4. století Ilyrové, tři a půl století patřilo Benátkám. Protipólem moderního letoviska je opevněná část města, která leží na malém poloostrově a je pozoruhodně kompaktním architektonickým celkem. Hradby ze 14. století svírají síť úzkých uliček a malých náměstí. Objevíte tu celkem čtyři kostely, jejichž vznik se často datuje do hlubokého středověku. Nejzajímavější světskou stavbou je bezpochyby citadela. K historickým památkám patří i dvě brány – Pevninská a Mořská.