Pivský monastýr

Pivský monastýr býval kdysi jedním z nejdůležitějších kulturních center. Celá staletí stával přímo u pramene, ale kvůli výstavbě umělého Pivského jezera byl za pomoci UNESCO přestěhován o 3 km dále. Celá akce "kulový blesk" trvala 12 let (1970-82) a byla unikátní i ve světovém měřítku. Spolu s inventářem byla přesunuta dokonce i okolní vegetace. Kostel kláštera ve tvaru trojlodní baziliky pochází z roku 1586 a je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Uvnitř je k vidění největší soubor postbyzantských fresek v Srbsku a Černé Hoře. Většinu výjevů ze Starého a Nového zákona a příběhy ze života apoštolů, proroků a mučedníků ztvárnil na počátku 17. století neznámý řecký malíř, menší část fresek je dílem Stahinji z Bidimlje. Také co do množství ikon (obrazů světců) je Pivský monastýr spolu s klášterem Morača nejbohatší na celém Balkáně.