Damani

(angl. hyrax, dassie)

Popis

Damani jsou malá podsaditá zvířata s krátkým ocasem. Samci a samice se těžko odlišují. Jsou velcí asi jako králíci, dosahují velikosti 30–70 cm a váhy 2–5 kg. Nápadné jsou velké horní řezáky, které dorůstají po celý život. Na čenichu mají dlouhé černé hmatové vousy. Chodidla jsou tvořena velkými měkkými polštářky s rýhami, které jsou stále vlhké potem. Při lezení je vytlačen vzduch mezi rýhami a chodidlo velmi dobře přilne k podkladu, takže damani umí velmi dobře šplhat.

Damani mají slabě vyvinutou schopnost termoregulace, a tak se často vyhřívají na slunci nebo se zahřívají navzájem. Odpočinkem a vyhříváním na slunci tráví 95 % času. Tělesná teplota během dne kolísá, takže damani nemusí aktivně ochlazovat tělo a ztrácet vodu. Ledviny efektivně recyklují vodu, takže tato zvířata mohou žít i v oblastech s jejím nedostatkem.

Ke značkování teritoria a sociální komunikaci používají produkty hřbetní žlázy (oblast světlejší srsti na hřbetě). Vnitřní prst na zadní končetině je opatřený malým drápkem, který slouží k čištění srsti. Ostatní prsty jsou zakončeny nehty. Damani se mohou dožít 9–14 let.

Damani jsou loveni levharty, kobrami, karakaly a dravci, jako je orel damaní (Aquila verreauxii), který se na ně přímo specializuje.

Skupiny

Žijí v koloniích o velikosti do 80 jedinců, které se skládají z menších rodinných skupin. Ty sestávají z 3 až 15 zvířat: dominantního samce, několika nedospělých samců a samic s mláďaty. Samec skupinu chrání, značí si teritorium a brání ho před rivaly. Jako úkryty jim slouží úzké skalní štěrbiny a díry pod kameny, ty jsou na povrchu spojené systémem cestiček a ochozů.

Potrava

Damani jsou býložravci, živí se širokou škálou trav, mechů, plodů a bylin, jako je Lobelia deckenii a rostliny rodu Senecio, tedy starček. Také požírají hmyz a housenky. Mají několikadílný žaludek se symbiotickými bakteriemi, které jim umožňují trávit celulózu, dále mají dlouhé tlusté střevo a dvě slepá střeva. Potravu si hledají do 50 metrů od úkrytu, při pasení jsou hlídáni několika jedinci na vyvýšených místech. V případě nebezpečí vydají varovný signál a varují tak ostatní. Vydrží poměrně hodně dní bez vody, protože ji získávají z potravy. Trus odkládá celá kolonie na jedno místo.

Rozmnožování

Páření probíhá jednou ročně, březost trvá 7–8 měsíců a samice mají 2 až 4 mláďata. Ta jsou dobře vyvinutá, při narození už mají srst a otevřené oči.

Komunikace

Jako velmi sociální zvířata mají damani množství projevů: postojovou signalizaci, vzájemné čištění srsti, pachovou a zvukovou komunikaci. Vysoký trylek je nejvíce známý signál, který používají jako reakci na nebezpečí. Další jejich zvuky jsou označovány jako písně nebo zpěv. Jejich zpěv poskytuje mnoho důležitých biologických informací, jako je velikost, sociální status, váha, kondice a hormonální stav zpívajícího jedince – záleží na frekvenci, délce a složitosti písně. Hlasité chrochtání může být signálem agrese.

Smysly

Celkem dobře mají vyvinutý zrak, čich a sluch. V prostředí se také orientují dlouhými hmatovými vousy.

Zajímavosti

  • Féničtí mořeplavci, kteří dopluli na Pyrenejský poloostrov okolo roku 1100 př. n. l., si spletli králíka divokého s damanem skalním, který se vyskytoval v jejich domovině v Levantě. A tak poloostrov pojmenovali “i-shaphan-ím“, tedy zemí damanů. Podle jedné teorie Římané převedli frázi i-shaphan-ím (s vlivem řeckého Spania) do latinského slova Hispania, které se vyvinulo do moderního španělského slova España.
  • Dřívější název pro damany byl tlustoši.
  • Damani jsou překvapivě blízce příbuzní se slony a dále se sirénami (dugong, kapustňák atd.). Mnoho společných znaků se slony na první pohled neuvidíte, snad až na „kly“, které jsou vidět, když daman zívá.
  • Mnoho králíků popisovaných v Bibli jsou také damani, protože první překladatelé nemohli pojmenovat zvíře, které bylo v té době v Evropě neznámé. Přísloví 30:26 v Bibli: „Králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí.“
  • Tato zvířata produkují tzv. hyraceum, což je zkamenělá směs trusu a moči, která se používala v tradiční africké medicíně k léčení nemocí jako epilepsie a křeče. Také se používá v parfumerii.
  • V židovské tradici nejsou damani košer zvířata, takže je Židé nikdy nejedli.
  • V Serengeti žijí společně v koloniích damani skalní a stepní, ke křížení ale nedochází.

Daman skalní /kapský

(lat. Procavia capensis, angl. rock hyrax, rock dassie)

Na většině území, kde jsou rozšířeni, nejsou ohrožení a někde se dokonce považují za drobné škůdce. V Etiopii, Izraeli a Jordánsku jsou rezervoárem pro šíření parazitů rodu Leishmania.

Daman stepní

(lat. Heterohyrax brucei, angl. yellow-spotted rock hyrax nebo bush hyrax)

Vyskytuje se v suchých savanách a skalnatých oblastech. Je trochu menšího vzrůstu, vývojově a způsobem života tvoří přechodnou linii mezi skalními a stromovými damany. Živí se převážně listy a výhonky akácií.

Daman stromový

(lat. Dendrohyrax arboreus, angl. eastern tree dassie, eastern tree hyrax, southern tree dassie nebo southern tree hyrax)

Jsou to převážně noční živočichové, vyskytují se jednotlivě, v párech nebo malých skupinkách. Vyskytují se v subtropických a tropických lesích, vlhkých savanách a skalnatých oblastech. Výborně šplhají po stromech, kde se ukrývají v hustém listoví a dutinách. Na zemi se pohybují trochu nemotorně. Jejich zvláštní volání se ozývá hlavně v noci jako série hrůzostrašných křiků, které sílí. Jedná se o teritoriální volání samců.


Autorkou textu je Magda Starcová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.