Tartu

Tartu, druhé největší estonské město, patří k nejstarším v celém Pobaltí (dříve bylo známo pod německým jménem Dorpat). Díky švédskému králi Gustavu Adolfovi je to významné univerzitní město, a hlavní univerzitní budova v novoklasicistickém slohu s mohutnými sloupy u hlavního vchodu tomu také odpovídá. Součástí centra města je vrch Tomemägi, na kterém jsou k vidění pozůstatky gotické katedrály a dva mosty: Andělský a Ďábelský. Další ze zajímavých budov v Tartu je radnice s věží na Radničním náměstí.