Běžící pakoně dokážou dosáhnout rychlosti až 80 km/h