Bílé domečky vesnice Dhërmi jsou rozesety ve svahu nad pobřežím