Choloděc je název pro ruský aspik

Choloděc je název pro ruský aspik