Divukrásné hory a strmé srázy charakterizují madeirské vnitrozemí