Dřevěné mosty tzv. Pont Couverts byly hojně využívány tehdejšími obyvateli