Ferratová skupina začíná túru na Triglav při východu slunce