Furnas je velmi aktivní termální lokalita, kde najdeme kouřící fumaroly a gejzíry