Hlavní náměstí v Lucemburku se nazývá Náměstí Viléma II.

Hlavní náměstí v Lucemburku se nazývá Náměstí Viléma II.