Jádro Lisabonu po silném zemětřesení zrekonstruoval Markýz de Pombal

Jádro Lisabonu po silném zemětřesení zrekonstruoval Markýz de Pombal