Jednotlivá jezera od sebe oddělují velké zalesněné plochy

Jednotlivá jezera od sebe oddělují velké zalesněné plochy