Kaňon Fjádrárgljúfur vzniklý působením eroze je 100 m hluboký a 2 km dlouhý