Klášter Noravank zahrnuje dva kostely a kapli svatého Řehoře