Krasová řeka Zrmanja sehrála roli řeky Rio Pecos ve Vinnetouovi