Lemuři z rodu Lepilemur většinou prospí den v dutině nějakého stromu

Lemuři z rodu Lepilemur většinou prospí den v dutině nějakého stromu