Lucernský symbol města - nejstarší dřevěný most v Evropě