Maison du Roi v Bruselu měl demonstrovat císařskou moc