Majestátní řeka Dněstr po většinu toku odděluje separatistické Podněsteří