Město Berat tvoří bílé domky s červenými střechami