Metodu sušení potravin používali už staří Egypťané, američtí indiáni nebo středověcí mořeplavci

Metodu sušení potravin používali už staří Egypťané, američtí indiáni nebo středověcí mořeplavci