Mohyla shlížející na zalesněné zaoblené vršky pohoří Vogézy