Muslimský hřbitov Alifakovac nad Sarajevem byl založen již v 15. století