Nejrozšířenějším lemurem na Madagaskaru je lemur kata