Nejznámějším útvarem v Montpellieux-le-Vieux je Mykénská brána